Vielse

 

Dato og tidspunkt aftales i god tid med kirkekontoret. Normalt foretages vielsen af den af sognets præster, der har den følgende søndags gudstjeneste. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.

 

Kirkekontoret skal til registreringen af vielsen bruge:

  • en prøvelsesattest

  • navne og adresser på to vidner

  • evt. navneændring ved vielse

 

 

Prøvelsesattest

 

En prøvelsesattest er en attest, som dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten udfærdiges af bopælskommunen, og man udfylder en ægteskabserklæring på www.borger.dk, hvorefter man vil modtage en prøvelsesattest i sin e-boks. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes.

 

Prøvelsesattesten kan afleveres på kirkekontoret eller den kan sendes via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8085

 

 

Navneændring ved vielse

 

Også navneændring ved vielse ansøges på www.borger.dk.

 

Vær opmærksom på, at I skal signere for hinanden. Hvis I oplever problemer, kontakt da endelig kirkekontoret i jeres bopælssogn. 

 

 

 

 

Møde med præsten

 

En måneds tid før vielsen kontakter brudeparret præsten, som skal foretage vielsen. Der aftales et møde, hvor I bl.a. aftaler salmerne og gennemgår ritualet. Vielsesritualet findes også bag i Den Danske Salmebog.

 Lykønskninger og riskastning

Når brudeparret er trådt ud af kirken, venter der ofte ris, som kastes over brudeparret for at bringe dem lykke og frugtbarhed. I Galten kirke må der kun bruges ris. Sæbebobler er dog også tilladt.

Dermed er fuglefrø og konfetti eller lignende ikke tilladt.  


 
Pyntning af kirken

Al pyntning skal aftales med kirketjeneren i god tid. Det er muligt selv at sørge for pyntningen, dog skal tidspunkt og det praktiske aftales med kirketjeneren på telefon 40 12 55 66.

I tilfælde af flere kirkelige handlinger samme dag opfordres man til at koordinere pyntningen. Vi vil gerne være behjælpelige med at etablere kontakt til andre brugere.

Små buketter kan placeres i de små, monterede vaser. Der er 22 små vaser i bænkenes gavle ud mod gangen.

Levende lys i stolestader er desværre ikke muligt af sikkerhedsmæssige hensyn.

 

Kirkens adresse

Galten kirke, Nørregade 44, 8464 Galten

KIRKEBIL

TAXA 86 51 00 00 Ældre og gangbesværede er meget velkomne til at bestille gratis taxa til og fra gudstjenester og kirkelige arrangementer. Kontakt venligst Skanderborg Taxa – helst dagen før.

OM KIRKENS NYHEDSBREVE

Har du lyst til at modtage sognets nyhedsbrev?

Det kommer nogle gange om året og henvender sig især til børnefamilier.

Hvis du udfylder navn og mailadresse i rubrikken nedenunder, og derefter trykker på TILMELD,

så modtager du nyhedsbrevene, når de udkommer.

 

 

Tilmeld dig nyhedsbreve