Om kirke og sognegård

STILLINGSOPSLAG

 

Sekretær for præster og menighedsråd søges til Galten, Skovby, Skivholme-Sjelle-Skjørring og Storring-Stjær sogne, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift Vi søger en sognesekretær der i et tæt samarbejde med præster og menighedsråd skal varetage de mange forskellige typer af administrative opgaver der påhviler præster og menighedsråd. Sekretæropgaverne for præsterne består primært i grundregistrering, dåbsanmeldelser administration i forbindelse med konfirmander og minikonfirmander samt udarbejdelse af gudstjenestelister og sangblade m.v. Sekretæropgaverne for menighedsrådene består i at varetage de administrative opgaver i forbindelse med møder, personaleadministrative opgaver, elektronisk arkivering mv. samt deltage i relevante møder. Møderne ligger typisk uden for normal arbejdstid. Hertil komme de administrative og praktiske opgaver der opstår i forbindelse med kirkelige aktiviteter i sognene. Opgavebeskrivelsen kan ses på www.galtenkirke.dk Vi forventer at du er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt og sikre en stabil drift af kontoret. Du tager action når det er nødvendigt og kan håndtere mange forskelligartede opgaver samt fortrolige oplysninger. Du har dokumenterede kompetencer inden for administration og gerne erfaring med myndighedsbehandling. Du er en erfaren IT-bruger og behersker effektivt Office-pakken. Som person er du udadvendt, tålmodig og hjælpsom i mødet med menighedsråd, præster og borgere. Du er velformuleret og besidder empati og humor. Du kan trives på enmandskontor, da du ofte vil være alene på kontoret. Vi tilbyder et spændende og opgavevarieret job som du får stor medindflydelse på at forme. Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse den 1. august 2018 eller snarest herefter. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – (Centralorganisationen af 2010) og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – (Centralorganisationen af 2010) for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne og cirkulære om uddannelseskrav kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.257 – 367.366 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.121 kr. (nutidskroner). Menighedsrådets forslag til lønniveau ligger omkring fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Der ydes pensionsbidrag på 18%. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Hanne Lise på 40125520 eller kontaktperson Anne-Marie på 30899084 efter kl. 14.30. Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8085fortrolig@sogn.dk mrk. ”ansøgning” i emnefeltet. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 26. maj 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler finder sted den 21. juni 2018 fra kl. 15.00. Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.Kirkekontorets åbningstider

Kirkekontoret, Sognegården, Smedeskovvej 2, Galten

Telefon 40 12 55 24

Mail: tka@km.dk

 Åbningstider:

Mandag kl. 9 - 12.30

Onsdag kl. 9 - 12.30

Torsdag kl. 12 - 16

Samt efter aftale

Kirkens adresse

Galten kirke, Nørregade 44, 8464 Galten

KIRKEBIL

TAXA 86 51 00 00 Ældre og gangbesværede er meget velkomne til at bestille gratis taxa til og fra gudstjenester og kirkelige arrangementer. Kontakt venligst Skanderborg Taxa – helst dagen før.

Kalender

BegivenhedDato

Menighedsmøde i sognegården

23. maj 18:30
19:00
23. maj 18:30 -
19:00

Menighedsrådsmøde

23. maj 19:00
20:00
23. maj 19:00 -
20:00

Gudstjeneste Galten kirke BHP

27. maj 10:30
11:30
27. maj 10:30 -
11:30

Korkoncert i kirken

Korkoncert Sct. Peders Koncertkor Galten kirke søndag den 27. maj kl. 16.00 Sct. …

27. maj 16:00
17:00
27. maj 16:00 -
17:00

SOMMERUDFLUGT

15. jun 12:00
18:30
15. jun 12:00 -
18:30

OM KIRKENS NYHEDSBREVE

Har du lyst til at modtage sognets nyhedsbrev?

Det kommer nogle gange om året og henvender sig især til børnefamilier.

Hvis du udfylder navn og mailadresse i rubrikken nedenunder, og derefter trykker på TILMELD,

så modtager du nyhedsbrevene, når de udkommer.

 

 

Tilmeld dig nyhedsbreve