Vielse

Billede af brud, der retter på sin fars butterfly.

Dato og tidspunkt aftales i god tid med kirkekontoret. Normalt foretages vielsen af den af sognets præster, der har den følgende søndags gudstjeneste. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.

Kirkekontoret skal til registreringen af vielsen bruge:

    • en prøvelsesattest
    • navne og adresser på to vidner
    • evt. navneændring ved vielse
Prøvelsesattest

En prøvelsesattest er en attest, som dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten udfærdiges af bopælskommunen, og man udfylder en ægteskabserklæring på www.borger.dk, hvorefter man vil modtage en prøvelsesattest i sin e-boks. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes.

Prøvelsesattesten kan afleveres på kirkekontoret eller den kan sendes via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8085


Navneændring ved vielse

Også navneændring ved vielse ansøges på www.borger.dk.
Vær opmærksom på, at I skal signere for hinanden. Hvis I oplever problemer, kontakt da endelig kirkekontoret i jeres bopælssogn. 


Møde med præsten

En måneds tid før vielsen kontakter brudeparret præsten, som skal foretage vielsen. Der aftales et møde, hvor I bl.a. aftaler salmerne og gennemgår ritualet. Vielsesritualet findes også bag i Den Danske Salmebog.


Lykønskninger og riskastning

Når brudeparret er trådt ud af kirken, venter der ofte ris, som kastes over brudeparret for at bringe dem lykke og frugtbarhed. I Galten kirke må der kun bruges ris. Sæbebobler er dog også tilladt.

Dermed er fuglefrø og konfetti eller lignende ikke tilladt.  

Pyntning af kirken

Al pyntning skal aftales med kirketjeneren i god tid. Det er muligt selv at sørge for pyntningen, dog skal tidspunkt og det praktiske aftales med kirketjeneren på telefon 40 12 55 66. I tilfælde af flere kirkelige handlinger samme dag opfordres man til at koordinere pyntningen. Vi vil gerne være behjælpelige med at etablere kontakt til andre brugere. Små buketter kan placeres i de små, monterede vaser. Der er 22 små vaser i bænkenes gavle ud mod gangen.
Levende lys i stolestader er desværre ikke muligt af sikkerhedsmæssige hensyn.