Åben kirke

Der er kommet automatisk lås på kirkedøren i Galten kirke, så kirken nu er åben mandag til lørdag fra kl. 8.00 til kl. 16.00.

Vær opmærksom på, at døren binder, så et vist pres er nødvendigt for at åbne døren.

Indenfor i våbenhuset er der en rampe til brug for kørestolsbrugere.

Vi håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at besøge vores smukke kirke.

Hvis man ønsker at se kirken uden for det tidsrum, kan man prøve at rette henvendelse til sognepræst Hanne-Lise Mandrup (tlf. 4012 5520). 

Læs bladet ved at trykke på overskriften lige over fotoet.

Klik på overskriften for at læse folderen

FACEBOOK

Bliv opdateret om aktuelle ting i kirken på

https://www.facebook.com/galtenkirke

Kløverbladet - Hvad er det?

De seneste par år har alle præster i Skanderborg provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som "kløverblade".

Vores kløverblad består af:

Skivholme-Sjelle-Skjørring, Skovby, Storring-Stjær og Galten.

 

 


SOMMERUDFLUGT

Menighedsudflugt 2018

Fredag den 15. juni kl. 12.00 – 18.30

Årets tur går denne gang til Christiansfeld, hvor vi ved en rundvisning skal høre om Brødremenigheden og stedets historie. Christiansfeld blev optaget på UNESCO’s danske tentativliste i 1993 og den 4. juli, 2015 – 22 år senere blev Christiansfeld optaget på UNESCO’s verdenskulturarvsliste. Efter rundvisningen drikker vi kaffe på Brødremenighedens hotel, hvor vi selvfølgelig skal smage de berømte honningkager.

Der er afgang fra sognegårdens parkeringsplads kl. 12.00, og vi forventer at være tilbage samme sted ca. kl. 18.30.

Tilmelding skal ske til kirkens kontor på tlf. 4012 5524 efter ”først til mølle-princippet”.

KORKONCERT

Sct. Peders Koncertkor

Galten kirke søndag den 27. maj kl. 16.00

Sct. Peders Koncertkor er et ambitiøst amatørkor, som tager kampen op med de sværeste værker inden for den klassiske musik med en stor forkærlighed for nyere, nordisk vokalmusik. Koret arbejder i dybden med den musikalske fortolkning og leverer koncerter, der rører publikum.

BABYSALMESANG PÅ TJØRNEHAVEN

Babysalmesang på Tjørnehaven

Mandag den 28. maj kl. 10.30

I festsalen på Søndergade 29 gentager vi babysalmesang på Tjørnehaven. Det er for babyer på 6-12 måneder og deres mor eller far. Vi synger salmer, danser og spiser sammen med beboerne på Lokalcenter Tjørnehaven.

Tilmelding til sognepræst Rikke Amalie Vestergaard: 4015 6061 eller RAV@KM.DK

MORGENMAD OG MORGENSANG

Sangmorgen i foråret og sommeren

Galten sognegård søndag den 3. juni kl. 9.30

Endnu engang byder vi på morgenmad og morgensang før gudstjenesten.

Vi mødes kl. 9.30 for at spise sammen og for at høre lidt om to af dagens salmer, som vi selvfølgelig også vil synge sammen.

Velkommen til morgensang og morgenmad!

SOMMERVANDRETUR

Vandretur i sommeren

Galten sognegård søndag den 3. juni kl. 12.30 – ca. 17.00

Vi mødes på parkeringspladsen foran sognegården og fordeler os i bilerne, inden turen går til Alderslyst kirke, hvor vi skal se kirken og høre om den. Vi drikker den medbragte kaffe i sognegården, og bagefter går vi en tur på kirkegården og ser de mange skulpturer af Erik Heide. Der er mulighed for at gå en længere tur, inden vi vender tilbage til Galten.

Tilmelding til kirkens kontor eller til: galten.folkekirke@gmail.com senest onsdag den 30. maj, hvor man skal huske at oplyse, om man har brug for kørelejlighed.

STILLINGSOPSLAG SOGNESEKRETÆR

Sekretær for præster og menighedsråd søges til Galten, Skovby, Skivholme-Sjelle-Skjørring og Storring-Stjær sogne, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en sognesekretær der i et tæt samarbejde med præster og menighedsråd skal varetage de mange forskellige typer af administrative opgaver der påhviler præster og menighedsråd.

Sekretæropgaverne for præsterne består primært i grundregistrering, dåbsanmeldelser administration i forbindelse med konfirmander og minikonfirmander samt udarbejdelse af gudstjenestelister og sangblade m.v.

Sekretæropgaverne for menighedsrådene består i at varetage de administrative opgaver i forbindelse med møder, personaleadministrative opgaver, elektronisk arkivering mv. samt deltage i relevante møder. Møderne ligger typisk uden for normal arbejdstid. Hertil komme de administrative og praktiske opgaver der opstår i forbindelse med kirkelige aktiviteter i sognene. Opgavebeskrivelsen kan ses på www.galtenkirke.dk

Vi forventer at du er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt og sikre en stabil drift af kontoret. Du tager action når det er nødvendigt og kan håndtere mange forskelligartede opgaver samt fortrolige oplysninger. Du har dokumenterede kompetencer inden for administration og gerne erfaring med myndighedsbehandling. Du er en erfaren IT-bruger og behersker effektivt Office-pakken. Som person er du udadvendt, tålmodig og hjælpsom i mødet med menighedsråd, præster og borgere. Du er velformuleret og besidder empati og humor. Du kan trives på enmandskontor, da du ofte vil være alene på kontoret.

Vi tilbyder et spændende og opgavevarieret job som du får stor medindflydelse på at forme. Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse den 1. august 2018 eller snarest herefter. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – (Centralorganisationen af 2010) og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – (Centralorganisationen af 2010) for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne og cirkulære om uddannelseskrav kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.257 – 367.366 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.121 kr. (nutidskroner). Menighedsrådets forslag til lønniveau ligger omkring fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Der ydes pensionsbidrag på 18%.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Hanne Lise på 40125520 eller kontaktperson Anne-Marie på 30899084 efter kl. 14.30.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8085fortrolig@sogn.dk mrk. ”ansøgning” i emnefeltet. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 26. maj 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler finder sted den 21. juni 2018 fra kl. 15.00. Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Opgavebeskrivelser

Opgavebeskrivelserne kan ses her på hjemmesiden under

afsnittet

Om kirke og sognegård.

Tryk på denne overskrift, hvis du vil på en virtuel rundtur i Galten kirkes smukke rum.

Start udenfor, og "gå ind i kirken", hvor du kan se kirken 360 grader rundt.

 


Tid til en tænksom pause i hverdagen
Kirkekontorets åbningstider

Kirkekontoret, Sognegården, Smedeskovvej 2, Galten

Telefon 40 12 55 24

Mail: tka@km.dk

 Åbningstider:

Mandag kl. 9 - 12.30

Onsdag kl. 9 - 12.30

Torsdag kl. 12 - 16

Samt efter aftale

Kirkens adresse

Galten kirke, Nørregade 44, 8464 Galten

KIRKEBIL

TAXA 86 51 00 00 Ældre og gangbesværede er meget velkomne til at bestille gratis taxa til og fra gudstjenester og kirkelige arrangementer. Kontakt venligst Skanderborg Taxa – helst dagen før.

Kalender

BegivenhedDato

Menighedsmøde i sognegården

23. maj 18:30
19:00
23. maj 18:30 -
19:00

Menighedsrådsmøde

23. maj 19:00
20:00
23. maj 19:00 -
20:00

Gudstjeneste Galten kirke BHP

27. maj 10:30
11:30
27. maj 10:30 -
11:30

Korkoncert i kirken

Korkoncert Sct. Peders Koncertkor Galten kirke søndag den 27. maj kl. 16.00 Sct. …

27. maj 16:00
17:00
27. maj 16:00 -
17:00

SOMMERUDFLUGT

15. jun 12:00
18:30
15. jun 12:00 -
18:30

OM KIRKENS NYHEDSBREVE

Har du lyst til at modtage sognets nyhedsbrev?

Det kommer nogle gange om året og henvender sig især til børnefamilier.

Hvis du udfylder navn og mailadresse i rubrikken nedenunder, og derefter trykker på TILMELD,

så modtager du nyhedsbrevene, når de udkommer.

 

 

Tilmeld dig nyhedsbreve