Sognegården

Mindehøjtideligheder

Såfremt lokalerne i sognegården er ledige, er der mulighed for at benytte lokalerne i sognegården til mindehøjtideligheder i forbindelse med begravelser og bisættelser.

Der kan i lokalet i Sognegården dækkes op til 80 deltagere og ikke flere.

Henvendelse herom til kirketjener Britt Rasmussen

Sognegården, Smedeskovvej 2, 8464 Galten. tlf. 40 12 55 66

Lokalet er til rådighed i 2½ time.

Arrangementet afvikles med hjælp af et korps af frivillige tilknyttet Galten kirke.

De frivillige vil dække borde, arrangere medbragt kage, brød eller smørrebrød på fade, lave kaffen og servere det hele.

Efter højtideligheden vil de rydde op, klare opvasken og rengøringen.

Priserne for dette er:

500 kr. for indtil 50 deltagere

750 kr. for over 50 deltagere.

Hvis man ønsker at gøre brug af tilbuddet skal man selv medbringe:

Kaffebønner / te

Drikkevarer

Sukker / fløde

Lys og servietter

Blomster til bordene

Kage, brød eller smørrebrød skal leveres serveringsklart, de frivillige skal kun arrangere det på fadene

Øvrig brug af sognegården
  • Hvis man ønsker at bruge Sognegården til kulturelle, sociale eller humanitære arrangementer med tilknytning til sognets beboere, bedes man venligst rette henvendelse til kirketjener Lone Høier Nielsen, Sognegården, Smedeskovvej 2, telefon 40 12 55 66.
  • Møder skal være afsluttede så tidligt, at lokalerne kan forlades inden kl. 24.00. Den ansvarlige for mødet skal være tilstede i Sognegården under hele arrangementet
  • Alarm tilkobles efter arrangementets afslutning
  • Nøglerne til lokalerne udleveres af kirketjeneren, og afleveres ligeledes efter aftale med kirketjeneren.
  • Brugen omfatter 2 lokaler, køkken og toiletter.
  • Pyntning og flytning af møbler må kun ske i samråd med kirketjeneren og efter dennes anvisninger. Efter brug af lokalerne afleveres møblerne med den bordopstilling, som kirketjeneren har anvist. I depotet sættes 8 stole i hver stabel
  • Køkkenet efterlades i ryddelig stand, al service vaskes op og sættes på plads.
  • Bordene tørres af, vinduer lukkes igen efter udluftning, lyset slukkes overalt.
  • Hvis der sker skader på bygning eller inventar, skal dette indberettes til kirketjeneren den følgende dag. Der er erstatningspligt.
  • Skal øvrige myndigheder give tilladelse til et arrangement, må låneren selv sørge herfor. Ligeledes afregning med KODA.
  • Benyttelse af AV-udstyr kan kun ske efter aftale med og instruktion af kirketjeneren.
  • Hele sognegården er røgfrit område
  • Ovenstående er hovedtræk fra Regulativ for brug af sognegården. Det fulde regulativ kan ses her nedenfor på hjemmesiden
Regulativ for brug af Sognegården

Vedtaget af menighedsrådet april 2017.