Privatlivspolitik

Galten Sogns Persondatapolitik omhandler, hvilke personoplysninger vi indsamler; hvorfor de indsamles; og hvor lang tid de opbevares. Ligeledes er den enkelte persons rettigheder beskrevet, herunder hvordan man gør indsigelse eller søger indsigt i sine personoplysninger.

Galten Sogns Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på 8085@sogn.dk.

Galten Sogn behandler persondata i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) af den 25. maj 2018, som kræver, at personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og fortroligt.

 

Indsamling og brug af personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle slags data, der kan bruges til at identificere personer. Indsamling af personoplysninger i Galten Sogn sker kun efter personligt samtykke. Oplysningerne gives for eksempel ved tilmelding til sognets aktiviteter, en kirkelig handling eller lignende. Vi indsamler typisk følgende typer af oplysninger i det omfang, der gives samtykke hertil: Navn, telefonnummer, e-mail-adresse, adresse og hvilken kirkelig handling/aktivitet, der er tale om. Endvidere skal kirken have oplysning om CPR-numre ved kirkelige og civile registreringer (dåb, konfirmation, bryllup og begravelser etc.) og om medlemskab af folkekirken.

Ved tilmelding til en kirkelig handling giver man samtidig samtykke til, at ens personoplysninger bliver behandlet af kirkens dataansvarlige, og at oplysningerne kan videregives til præsterne og evt. kordegn i det sogn, hvor man ønsker den kirkelige handling.

Ved benyttelse af vores website side indsamles og behandles nogle af de nævnte informationer.

Vi opbevarer personoplysninger i sikrede og fortrolige IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang eller på papir under aflåste forhold. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler.

 

Aftaler med databehandlere

I henhold til Databeskyttelsesforordningen har Galten Sogn aftaler med følgende virksomheder, der behandler og opbevarer personlige oplysninger på sognets vegne, og som handler i overensstemmelse hermed:

    • Brandsoft (regnskab og kirkegårdssystem)
    • Churchdesk (hjemmeside og nyhedsbreve)

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for dens modtagelse og opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Oplysningerne tilgås kun af ansatte ved kirken, der har særlig bemyndigelse og sikker adkomst hertil. Medlemmer af menighedsrådet har kun adgang til relevante personoplysninger i forbindelse med personsager, der henhører under menighedsrådets ansvarsområde.

 

Sikkerhed omkring henvendelse og korrespondancer

Galten Sogn behandler alle henvendelser med personlige oplysninger fortroligt, ligesom de almindelige lovgivningsmæssige regler om tavshedspligt overholdes.

Ved henvendelser via e-mail bør sådanne ske via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8085. Henvendelsen vil være krypteret, og man vil få svar via e-boks eller telefonisk henvendelse. Samtidig må den pågældende være opmærksom på, at kvittering for modtagelse sker til afsenderens egen mail.

Korrespondance, der indeholder følsomme personlige oplysninger, bør ikke ske via et usikkert mailsystem, men i givet fald være ordinær post, telefonsamtale eller via benyttelse af ovenstående link.

 

Benyttelse af fotos taget i og omkring Galten Kirke

Vi anvender udelukkende fotos i henhold til gængs presse- og medieetik. Ved profilbilleder indsamles desuden samtykke.

Hvis du ser dig selv på et foto og ikke ønsker at blive set i den pågældende sammenhæng, så mail venligst til galten.sogn@km.dk. Giv en beskrivelse af billedet og siden, det fremkommer på. Derefter sletter vi billedet.

 

Sociale medier

Det er muligt for dig at dele sider fra hjemmesiden til Facebook. Dette sociale medie kan lagre cookies. Vi opfordrer dig til at læse Facebooks politikker for cookies og persondata.

 

Adgang til oplysninger, indsigt og klager

Galten Sogn er ansvarlig for behandlingen af persondata.

Man kan altid få ændret i sine oplysninger, såfremt disse oplysninger ikke behandles som del af sognets myndighedsopgaver.

Man kan få oplyst, hvilke oplysninger, sognet har registreret og behandler. Henvendelse herom skal ske til sognet. Man kan endvidere til enhver tid gøre indsigelser mod, at ens personlige oplysninger anvendes, ligesom man kan tilbagekalde samtykke til, at der bliver behandlet eller opbevaret personlige oplysninger. Såfremt man ønsker alle data slettet, rettes henvendelse til sognet som anført ovenfor. Bemærk, at slettede data ikke kan genskabes, og at data, der kræves opbevaret i henhold til lovgivning, ikke kan slettes på anmodning.

Klager over sognets behandling af personlige oplysninger kan endvidere rettes til Datatilsynet.

 

Forbehold for ændringer

Galten Sogn forbeholder sig  ret til at kunne foretage ændringer i ovenstående persondatapolitik. Senest opdateret 16. november 2020.