Kirketjener

Kirketjener ved Galten kirke

Britt Rasmussen
Sognegården
Smedeskovvej 2
8464 Galten
Telefon 40 12 55 66