Graveren

Graver ved Galten kirke

Bent Kjær
Telefon  30 63 89 58
Mail: galten-kirke@mail.dk